• magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki magyar állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, érvényes személyi igazolvány, 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) rendelkezik;
 • amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában aktív státuszban, úgy az útlevélkérelem teljesítéséhez szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását;
 • a magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjlenyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e
 • szükséges dokumentumok:
  • nincs előzetesen kitöltendő formanyomtatvány
  • fényképet csak csecsemők esetén szükséges hozni
  • már lejárt, vagy még érvényes előző magyar útlevél, ha van ilyen
  • születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcímkártya)
  • nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról 2 vagy több gyermek esetén
 • 12 éves kor alatt a személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel az ujjlenyomat rögzítése még nem kötelező. Ilyen esetben a kérelmet benyújtó szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képről gondoskodnia
 • amennyiben a kérelmező a 12. életévét betöltötte, az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat rögzítés céljából a személyes megjelenés kötelező
 • kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be
 • kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek személyen kell megjelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását (2. számú melléklet) korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja
 • amennyiben kérelmező családi állapotában változás következett be (pl. házasságkötés, válás), az útlevélkérelmével egyidejűleg az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése is szükséges
 • ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres, kivéve, ha az elvesztésről rendőrségi jegyzőkönyv készült, melyet a kérelmező bemutat
 • külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető
 • 6 év alatti kiskorú részére a születés hazai anyakönyvezésével párhuzamosan magánútlevél iránti kérelem is benyújtható, amelyhez fentieken kívül az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges

 

Útlevél érvényességi ideje:

 • 6 év alatti kiskorú részére: 3 év
 • 6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
 • 18 év feletti részére: 5 vagy 10 év