Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

 

Ideiglenes magánútlevél hazautazáshoz

 

Ilyen útiokmány kiállítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben rövid időre érkezett az Egyesült Államokba (pl. turistaként), de hamarosan hazautazna és érvényes magyar útlevele megsemmisült, elveszett, utazásra más módon alkalmatlanná vált vagy ellopták a hazautazást megelőzően. Az ideiglenes magánútlevél érvényessége a hazautazás várható időpontjához igazodik, de legfeljebb 6 hónap.

 

A kérelem benyújtása

  • az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet magyar külképviseleten személyesen, vagy ha a külképviseleten való személyes megjelenés áthidalhatatlan nehézséget okozna postai úton lehet benyújtani
  • szükséges dokumentumok
    • személyazonosság igazolására elfogadható okirat
    • amennyiben az ideiglenes útlevél iránti kérelem benyújtására elvesztés, ellopás vagy megsemmisülés miatt kerül sor, csatolni kell az ezt igazoló, a helyi hatóságok által kiállított jegyzőkönyvet
    • kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges az ideiglenes útlevél kiadásához
  • az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a Magyarországra történő hazautazását követő öt munkanapon belül köteles a járási hivatalnál leadni vagy
  • a szokásos tartózkodási helye szerinti országba történő visszautazását követő öt munkanapon belül köteles a konzuli tisztviselőnél leadni vagy részére postai úton eljuttatni