• minden külföldön született magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • formanyomtatvány – amelyen nyilatkozni kell a gyermek Magyarországon élő vagy külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről
  • eredeti vagy hiteles másolat születési anyakönyvi kivonat – főszabály szerint nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írtak, de mivel lehetnek kivételek, kérjük, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátusunkkal
  • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata
   • amennyiben a házasság anyakönyvezése még nem történt meg, párhuzamosan azt is szükséges elindítani
   • amennyiben a szülők nem házasok – teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges (ez lehetséges a gyermek születése előtt és után is) a konzuli tisztviselő előtt
  • szülők és amennyiben a gyermeknek van másik állampolgárságát igazoló érvényes személyazonosító okmánya
   • valamelyik szülő, vagy mindkét szülő magyar állampolgárságot igazoló okmány
 • A kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet. Ebben az esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetni szükséges a 3. sz. melléklet felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.