A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak: a házassági nevet az anyakönyvvezető, míg a születési nevet pedig az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter módosíthatja.

A névváltoztatási eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte. A névváltoztatásnak az érintett anyakönyvekbe történő feljegyeztetéséről az eljáró hatóság gondoskodik. A kérelmező a névváltoztatás engedélyezéséről okiratot kap. A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén csak akkor, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

 • Születési név megváltoztatása
  • magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását (kérelmére) az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette.
  • nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie.
  • 14 éven aluli gyermek utónevét - egy esetben - az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja
  • az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése
  • a szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás
  • formanyomtatvány
 • Házassági névviselési forma módosítása
  • magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is – módosítható
  • formanyomtatvány
 • benyújtandó dokumentumok
  • formanyomtatvány
  • az eljárás illeték- és díjköteles
  • azoknak a személyeknek az eredeti magyar anyakönyvi kivonatai, akiket a névváltozás érint, illetve akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás miatt javítani kell
 • a kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet. Ebben az esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetni szükséges a 3. sz. melléklet felhasználásával