• külföldi letelepedés bejelentése
  • amennyiben a polgár úgy dönt, hogy külföldön szándékozik letelepedni, úgy azt az illetékes hatóságoknál be kell jelentenie
  • az azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, akik a személyi és lakcímnyilvántartásban bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek
  • a külföldi letelepedést elektronikusan közvetlenül is be lehet jelenteni az illetékes hazai hatóságnak, ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval
  • amennyiben külképviseleten keresztül kívánják benyújtani a kérelmet, az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges
  • a kiskorú gyermek külföldi letelepedésére vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemnek tartalmaznia kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát (kérelemnyomtatványon mindkét szülő aláírása). Mindkét szülő hozzájárulására természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni. Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát
  • Fontos: A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.

​​

 • nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként
  • külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel szükséges azon magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, akik nem Magyarország területén születtek, valamint sosem éltek Magyarországon, így ott bejelentett lakcímmel sem rendelkeznek
  • szükséges adatlap

 

 • hazatérési szándék bejelentése
  • a külföldön letelepedett polgárnak, illetőleg a külföldön élő magyar állampolgárnak – döntésétől függően – továbbra is lehetősége van arra, hogy hazatérési szándékát bejelentse
  • a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges – okirattal igazolt – személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal lakcímigazolványt ad ki részére