• minden magyar állampolgár külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságának hazai anyakönyvezése szükséges
 • a válás hazai anyakönyvezését a magyar állampolgársággal rendelkező házastárs kezdeményezheti, amennyiben mindkét fél magyar állampolgár bármelyik fél benyújthatja a kérelmet
 • benyújtandó dokumentumok
  • formanyomtatvány
  • a házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító külföldi bíróság jogerős ítélete (eredeti vagy hiteles másolat)
   • hiteles fordítás szükséges!
   • magyar házassági anyakönyvi kivonat - ha ez nem áll rendelkezésre a válás hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi házasság anyakönyvezése is szükséges
  • érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges!)
 • a kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet. Ebben az esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetni szükséges a 3. sz. melléklet felhasználásával
 • elvált nő névviselésének bejelentése