Az alábbi táblázat tartalmazza a konzuli szolgáltatások 2018. évi díját amerikai dollárban.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos eljárások esetén a konzuli közreműködés díja (54 USD) kötelezően fizetendő a szolgáltatás díjával együtt. Erről a Főkonzulátus munkatársai minden esetben tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek. 

 

Szolgáltatás USD
A vízumdíj 71
Adatszolgáltatás az SZL-ből 0
Állampolgársági bizonyítvány 12
Állampolgársági ügy 0
Apai elismerő nyilatkozat 42
C vízumdíj 71
D vízumdíj 71
D vízumdíj (pótlás) 71
Egyéb szolgáltatás (hatósági) 0
Egyéb szolgáltatás (nem hatósági) 30
Egyszeri utazásra jogosító úti okmány 36
Felülhitelesítés (diplomáciai) 30
Felülhitelesítés (miniszteri) 24
Halottszállítási engedély 42
Hatósági bizonyítvány, igazolás 42
Hatósági költség befizetésének konzuli díja 30
Hazai anyakönyvezés (haláleset) 0
Hazai anyakönyvezés (házasság) 0
Hazai anyakönyvezés (születés) 0
Hazai anyakönyvezés (válás) - 18 év alatt illetékmentes 12
Hazai anyakönyvezés (válás) akvi kivonattal - 18 év alatt illetékmentes 12
Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre) 36
Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra) 24
Hitelesítés (bemutatott másolat) 18
Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása) 48
Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 36
Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre) 54
Hitelesítés (fordítás magyarra) 42
Hitelesítés (magánszemély aláírása) 36
Hitelesítés (másolat) 24
Ideiglenes magánútlevél (hazatérés) 36
Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 36
Ideiglenes úti okmány (ETD) 36
Irattovábbítás Magyarországra (egyéb) 30
Irattovábbítás Mo.-ra (örökbefogadási kérelem) 30
Jegyzőkönyv (egyéb hatósági) 42
Jegyzőkönyv (házasságkötési szándék bejelentése) 42
Jogorvoslat (egyéb) 0
Jogorvoslat (kishatárforgalmi engedély) 12
Jogorvoslat (tartózkodási engedély) 24
Jogorvoslat (vízum) 36
Kiszállási költségátalány 18
Kiszállási költségátalány székhely sz. áll. kívül 30
Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 54
Külföldi élőként.nyilv.lakóhely vált.bejelentése 0
Külföldön élőként nyilv. LIG kártya adatmódosítás 0
Külföldön élőként nyilvántart. adatai helyesbítése 0
Külföldön élőként nyilvántart. részére LIG pótlás 0
Külföldön történt letelepedés bejelentése 0
Névmódosítás 0
Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonat nélkül) 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonattal) 0
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonat nélkül) 38
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonattal) 38
Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi kivonattal) 189
Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi nélkül) 189
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi nélkül - 18 év alatt illetékmentes 12
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi-val - 18 év alatt illetékmentes 12
Okiratbeszerz. Mo.-ról (családi állap.ig.külföldre) 12
Okiratbeszerzés külföldről (anyakönyvi kivonat) 30
Okiratbeszerzés külföldről (egyéb) 30
Okiratbeszerzés külföldről (rendőrségi jegyzőkönyv) 30
Okiratbeszerzés Mo.-ról (anyakönyvi kivonat) 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (családi állapot igazolása) 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb hatósági) 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb nem hatósági) 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (erkölcsi bizonyítvány) 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (névváltoztatási okiratmásolat) - 18 év alatt illetékmentes 12
Szállítási költségátalány (más ország, nem Európa) 48
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (külföldön élő) 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (Mo-n élő) 0
SZL ny.tart.-ba vétel kérelemre (külföldön élő) 0
Távollevő személy képviselete 71
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között) 10
Útlevél (ujjnyomat nélkül, második, 12-65 év között) 19
Útlevél (5 éves, 18-65 év között) 29
Útlevél (10 éves, 18-65 év között) 54
Útlevél (második, 18-65 év között) 57
Útlevél (65 év fölött) 0
Útlevél (második, 65 év fölött) 0
Útlevél pótlás (5 éves, 18-65 év között) 57
Útlevél pótlás (10 éves, 18-65 év között) 107
Útlevél pótlás (második, 18-65 év között) 114
Útlevél pótlás (65 év fölött) 0
Útlevél pótlás (második, 65 év fölött) 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. 12-65 év) 19
Útlevél pótlás (ujjnyomat nélk., 12-65 év) 19
Útlevél pótlás (ujjnyomat nélk, második, 12-65 év) 38
Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év 19
Útlevél pótlás (második, méltány. enged., 12-65 év 38
Útlevél pótl.(ujjny.nélk,második,méltány. 12-65 év 38
Útlevél (ujjny. nélk, 65 év fölött) 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, 65 év fölött) 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. 65 év fölött) 0
Útlevél pótlás (ujjnyomat nélk., 65 év fölött) 0
Útlevél pótlás (ujjnyomat nélk, második, 65 év fölött) 0
Útlevél (második, méltányosságból enged., 65 év fölött) 0
Útlevél pótlás (második, méltány. enged., 65 év fölött) 0
Útlevél pótl.(ujjny.nélk,második,méltány. 65 év fölött) 0