Főkonzulátusunk az alábbi hitelesítések elvégzésre jogosult:

 • magánszemély aláírásának hitelesítése
  • bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar hivatásos képviseletet, valamint egyes tiszteletbeli konzulokat az aláírásának hitelesítése céljából
  • Figyelem! Azt, hogy mely tiszteletbeli konzul jogosult konzuli tanúsítvány kiállítására (pl.: aláírás vagy másolat hitelesítése) kérjük, ellenőrizze az alábbi weboldalon
  • a hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyazonossági igazolvány, jogosítvány, tartózkodási engedély - bemutatása, valamint a hitelesítés díjának befizetése
  • aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie
  • az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő
  • amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is
  • abban az esetben, ha az aláíró tartózkodási helye távol van a magyar képviselettől vagy aláírás hitelesítésére feljogosított tiszteletbeli konzultól lehetőség van arra, hogy az ügyfél aláírását amerikai közjegyző (notary public) hitelesítse. Ebben az esetben az irat magyarországi felhasználásához ún. „Apostille" beszerzése szükséges (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353). Amerikai közjegyző előtt történt aláírás esetén a külképviselet nem jogosult az aláírt okirat felülhitelesítésére tekintettel arra, hogy mind az Egyesült Államok, mind Magyarország részese az ún. Apostille Egyezménynek.
 • fordítás hitelesítése
  • magyarországi felhasználásra kerülő angol nyelvű irat magyar nyelvű fordításának hitelességét tudja a Főkonzulátus tanúsítani
  • ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/)
 • életbenlét tanúsítása nyugdíj folyósításához
  • a nyugdíjintézet által megküldött formanyomtatvány, főszabály szerint személyes megjelenés és érvényes személyazonosításra alkalmas okmány szükséges