• minden magyar állampolgár külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • formanyomtatvány - ezen kell nyilatkozni a születendő gyermek nevéről
  • eredeti vagy hiteles másolat házassági anyakönyvi kivonat
   • a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait. Olyan házassági anyakönyvi kivonat nem fogadható el, amely csak a felek nevét tartalmazza, de egyéb személyazonosításra alkalmas adatot (pl. születési hely és idő, anyja neve) nem tartalmaz, ún. long form házassági anyakönyvi kivonat szükséges
   • főszabály szerint nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írtak, de mivel lehetnek kivételek, kérjük, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátusunkkal
  • érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges!)
  • amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor elvált:
   • ha magyar bíróság ítélete bontotta fel a korábbi házasságot, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát)
   • külföldi bíróság bontotta fel:
    • magyar állampolgár esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat a házasság felbontva megjegyzéssel, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a válás anyakönyvezése is szükséges
    • nem magyar állampolgár esetén külföldi bontó ítélet hiteles magyar fordítással
  • amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor özvegy:
   • magyar állampolgár esetén magyar halotti anyakönyvi kivonat, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi halál anyakönyvezése is szükséges
   • nem magyar állampolgár esetén külföldi halotti anyakönyvi kivonat és magyar fordítása
 • A kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet. Ebben az esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetni szükséges a 3. sz. melléklet felhasználásával.