Minden magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, válás, halál) Magyarországon is anyakönyvezni szükséges. Ezt az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetőleg külföldön az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni.

Általános információk

  • Hazai anyakönyvezés elindításához érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okmány szükséges.
  • A hazai anyakönyvezés (a válás kivételével) illeték és díjmentes.
  • Az anyakönyvi kivonatokat eredetben vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani. A benyújtott okiratok Magyarországon maradnak.
  • A benyújtott iratok hiteles fordítására nincs szükség. Ez alól kivételt képez a házasságot felbontó bírósági ítélet, ahol szükséges a kivonatos hiteles magyar fordítás.