• az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot)
  • szükséges adatlap
  • az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja:
    • büntetlen előélet
    • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
    • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
  • az erkölcsi bizonyítvány magyar nyelvű és elektronikus úton érkezik, ezért az eljárás ideje 2-3 munkanap
  • a magyar nyelvű erkölcsi bizonyítványról angol nyelvű hiteles fordítás elkészítése lehetséges