• az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot)
 • szükséges adatlap
 • az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja:
  • büntetlen előélet
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
  • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • az erkölcsi bizonyítvány magyar nyelvű és elektronikus úton érkezik, ezért az eljárás ideje 2-3 munkanap
 • a magyar nyelvű erkölcsi bizonyítványról angol nyelvű hiteles fordítás elkészítése lehetséges

 

 • Amennyiben az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazás céljából való vízum igényléshez kerül sor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap” kitöltésére, az alábbiak szerint szükséges eljárni:
  • A kérőlap IV. pontjában a “más törvénynek való megfelelés” helyére azt kell beírni, hogy „amerikai bevándorló vízum céljából” vagy „USA vízumhoz” kéri a hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • Ebben az esetben – ha a kérelmező nem szerepel a nyilvántartásban - a Belügyminisztérium azt igazolja, hogy nevezett személy „A BŰNTETTESEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN NEM SZEREPEL, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában NEM SZEREPEL, valamint büntetőeljárás HATÁLYA ALATT NEM ÁLL.”
  • Amennyiben a kérőlap IV. pontjában fentiek nem kerülnek megjelölésre, más adat tartalmú erkölcsi bizonyítvány kerül kiállításra, amely a vízumkérelem szempontjából elutasítást eredményezhet.