• minden magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • formanyomtatvány
  • eredeti vagy hiteles másolat halotti anyakönyvi kivonat
   • három hónapnál nem régebben kiállított
   • főszabály szerint nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írtak, de mivel lehetnek kivételek, kérjük, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátusunkkal
  • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló személyazonosító okmány fénymásolata
  • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban
  • az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, vagy a bontóítélet fénymásolata, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata
  • kérelmet benyújtó személy személyazonosító okmánya
 • a kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet. Ebben az esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetni szükséges a 3. sz. melléklet felhasználásával.