2017. október 27-29. között Mike Pál a Magyarkéci Református Egyházközösség lelki vezetője látogatás tett Chicagóban. A vendégelőadó a csendes hétvégén 3 előadást tartott a reformáció 500. évének alkalmából a norridge-i református közösségnél, melyet október 29-én délelőtt a Chicagói Magyar Református Egyház Istentiszteletén tartott igehirdetésével, majd délután a Baptista Gyülekezet Istentiszteletén tartott prédikációjával zárt. Az Istentiszteleteken részt vettek mind a református, mint a baptista közösség vezetői, a Baptista Gyülekezet kórusa, az úrvacsorát közösen, ökomenikus keretek közt osztották.

 

Mike Pál felekezeti hovatartozás nélkül mindenkit megszólított. A megújulásra, reformálásra való törekvés alapmotívumként jelent meg előadásaiban, valamint kiemelte az összetartozás, a gyökerek ápolása és a közösségbe vetett hit fontosságát.

 

Október 29-én a chicagói magyar közösség nem csak a reformáció 500. évét ünnepelte, hanem megemlékezett az ’56-os hősökről is. Az Istentiszteletet követően került sor Kur Csaba szobrász alkotásának újraavatására.

 

A szoboravatást megelőzően beszédet mondott Dr. Bencsik Zita főkonzul, amelyben megemlékezett a forradalmi időkről és az azt követő évekről, amikor Magyarországon mind a forradalom eseményeinek említése, mind a hit gyakorlása tiltott volt, azonban ez a tiltás nem tántorította el az embereket, hogy kiálljanak meggyőződésük, hitből fakadó szabadságvágyuk  mellett. Mind ez az erő, a hit, a szabadság iránti vágy vezérelte a forradalom és szabadságharc hőseit is. A szabadságharc leverése után sokan az Egyesült Államokban leltek otthonra, de gyökereiket nem feledték.

 

61 év multán kimondhatjuk az igazságot, az amerikai magyarság és a Kárpát-medence magyarjai ismét közös úton haladnak, közösen emlékezhetnek, és közösen imádkozhatnak. Kérem Önöket, hogy becsüljük meg ezt a lehetőséget, és próbáljuk meg minél erősebben kapaszkodni egymás kinyújtott karjaiba.

Emlékezzünk arra, hogy amikor a mai megemlékezés és istentiszteletünk záróénekeként elénekeljük a Himnuszt, közös imában teszünk hitvallást keresztény gyökereinkre, immár alkotmányos erővel kimondva egymásért viselt felelősségünket és keresztény hagyományainkba vetett hitünket.” – hangsúlyozta Dr. Bencsik Zita Magyarország chicagói főkonzulja.

 

Gera Mátyás a Chicagói Magyar Társaság elnöke a szobor felavatását követő ünnepi beszédében ’56-hoz fűződő személyes emlékeit, élményeit osztotta meg. Méltatta az Akroni Lorántffy Otthon kertjéből átmentett, az Akroni Szabad Magyar Református egyház és néhai Dömötör Tibor püspök kezdeményezésére és megrendelésére 1982-ben készült alkotás művészét, Kur Csabát, felidézve a szobrászművész életútjának fontosabb állomásait. Párhuzamot vont a reformáció lelki megújulás utáni vágyának, és a 61 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc megújítás iránti törekvéseivel.

 

Az új közös chicagói ’56-os emlékhely létrejöttét, a mű átszállítási és újraállítási költségeinek átválllalásával Magyarország Chicagói Főkonzulátusa, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága a Bethlen Gábor Alap Zrt. pályázati forrásai által támogatta.

 

Fotót készítette: Mózsi Gábor