Díszvendégként vett részt az újonnan kinevezett chicagói főkonzul a Cserkészbálon. Dr. Bencsik Zita örömmel és barátsággal köszöntötte a clevelandi magyar közösséget, hiszen a korábbi amerikai diplomáciai szolgálata során már több clevelandi  magyart is megismert és mindig szeretettel jött a Midwest magyar közösségeihez. A 61. Cserkészbál keretében adta át  Magyarország köztársasági elnöke, Áder János által adományozott magyar érdemrend ezüst keresztje kitüntetést dr. Szentkirályi Endrének.

 

Dr. Szentkiralyi Endre több területen is értékőrző tevékenységet folytatott több évtizeden át. Mint cserkészparancsnok erkölcsös és magyar hagyományokat szerető fiatalokat nevelt; ugyanakkor több éve már tagja az amerikai magyar tanárok szövetségének; több szociológiai kutatást végzett a clevelandi magyarság életének történelmi múltjáról, illetve közösségi tevékenységeiről; munkásságával segített Pigniczky Rékának az ‘56-os emlékfilm elkészítésében, ami az akkor elszármazott magyarok emlékeit dolgozza fel. Illetve segítségére volt a filmrendezőnek az Inkubátor és a Megmaradni filmek összeállításában. A kitüntetett továbbra sem zárkózik el a magyarságért kifejtendő munkától, hiszen épp most is egy szociológiai kutatást végez a Cleveland és környékén élő magyarok közt.